Tramwaje w Cieszynie 1911-1921 Česky English
Cieszyn i Český Těšín to miasta graniczne nad rzek± Olz±, która rozdziela ziemie dawnego Księstwa Cieszyńskiego na czę¶ć polsk± i czesk±. W bogat± historię niegdy¶ nie podzielonego miasta na trwałe wpisał się tramwaj, który choć kursował tylko 10 lat, do dzi¶ wywołuje rozrzewnienie i nostalgię za dawnymi czasami.

Serwis opisuje historię cieszyńskiej linii tramwajowej, wykorzystywany sprzęt oraz to co ostało się do dzisiejszych czasów. W galerii zamieszczono unikatowe zdjęcia oraz cieszyńskie pocztówki. Pochodz± one ze zbiorów Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz prywatnych kolekcji Henryka Wawreczki, Antoniego Pasternego i Krzysztofa Puzika. Można tam także znaleĽć krótki film z epoki.

Serwis powstał we współpracy z Muzeum ¦l±ska Cieszyńskiego w Cieszynie

Autor składa podziękowania dla Panów Bronisława Kohuta, Marka Kasprowicza i Wojciecha ¬ródlaka za cenn± pomoc i informacje,
Panów Antoniego Pasternego, Krzysztofa Puzika i Henryka Wawreczki za udostępnienie archiwalnych pocztówek,
Pana Wojciecha Dębskiego za wykonanie rysunków taboru
Pana Marcina Żerańskiego za udostępnienie planu linii jego autorstwa i stworzenie loga stulecia tramwajów cieszyńskich
Państwa Ireny i Davida French za tłumaczenie strony na język angielski
Pani Justyny Gałuszki i Panów Romana Kristena i Martina Ostruszki za tłumaczenie strony na język czeski
Copyright © Maciej Dembiniok 2003-