Tramwaje w Cieszynie 1911-1921 Česky   English
Cieszyn i Český Těšín to miasta graniczne nad rzeką Olzą, która rozdziela ziemie dawnego Księstwa Cieszyńskiego na część polską i czeską. W bogatą historię niegdyś nie podzielonego miasta na trwałe wpisał się tramwaj, który choć kursował tylko 10 lat, do dziś wywołuje rozrzewnienie i nostalgię za dawnymi czasami.

Serwis opisuje historię cieszyńskiej linii tramwajowej, wykorzystywany sprzęt oraz to co ostało się do dzisiejszych czasów. W galerii zamieszczono unikatowe zdjęcia oraz cieszyńskie pocztówki. Pochodzą one ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz prywatnych kolekcji Henryka Wawreczki, Antoniego Pasternego i Krzysztofa Puzika. Można tam także znaleść krótki film z epoki.

Serwis powstał we współpracy z Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

Autor składa podziękowania dla Panów Bronisława Kohuta, Marka Kasprowicza i Wojciecha Źródlaka za cenną pomoc i informacje,
Panów Antoniego Pasternego, Krzysztofa Puzika i Henryka Wawreczki za udostępnienie archiwalnych pocztówek,
Pana Wojciecha Dębskiego za wykonanie rysunków taboru
Pana Marcina Żerańskiego za udostępnienie planu linii jego autorstwa i stworzenie loga stulecia tramwajów cieszyńskich
Państwa Ireny i Davida French za tłumaczenie strony na język angielski
Pani Justyny Gałuszki i Panów Romana Kristena i Martina Ostruszki za tłumaczenie strony na język czeski
Copyright © Maciej Dembiniok 2003-