Těšínské tramvaje 1911-1921 English   Polski
Ačkoli krátká kariéra těšínské tramvaje je již minulostí, my - lidé dneška - se s velkým citem vracíme do toho desetiletí, v němž "naše" tramvaj plula Těšínem.

Dnes je symbolem opětovného spojení dvou měst: polského a Českého Těšína, a jeho silueta, známá ze starých pohlednic a snímků, se stala jedním z nostalgických (a zároveň historických) prvků v regionální poezii.O těšínské tramvaji se ve své poezii zmiňuje polská básnířka Renata Putzlacher, která v dílech "Těšínské divertimento" a "Mandala" otevřeně vyjadřuje smutek a stesk za tramvají, která tu byla, a není.

"Narodit se před mnoha lety
v tom městě - nádobě spojené,
prvním tramvajem jet v ústrety
přes Olzu (tenkrát v obou směrech)."

Renata Putzlacher - "Těšínské divertimento"

***

"Zas stojí na mostě vyhnanec Kohn
a na Mincovní zní nářek Rachelin
a tramvaj zvoní ač po ní
zmizela stopa
v tom městě zní věčnou neměnnou nedělí"

Renata Putzlacher - "Mandala"


(Obě básně Renaty Putzlacher jsou zhudebněny a vydané r. 1999 na dvoujazyčném albu "Cieszyńskie/Těšínské Divertimento". Podrobnosti na www.avion.tesinsko.cz)O tramvaji zpívá také slezsko-český písničkář Jaromír Nohavica v písni "Těšínská".


"Kdybych se narodil před sto lety
v jinačí době
u Larischů na zahradě trhal bych květy
má lásko tobě

Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru
slunce by zvedalo hraniční závoru
a z oken voněl by
sváteční oběd

Večer by zněla od Mojzese
melodie dávnověká
bylo by léto tisíc devět set deset
za domem by tekla řeka"

Jaromír Nohavica - "Těšínská"
"Gdybym urodził się przed stu laty
w tamtej erze
tylko dla ciebie zrywałbym kwiaty
w to święcie wierzę

Tramwaj na moście codzienny raban
słońce by samo podnosiło szlaban
obiadu zapach i
pełne talerze

Wieczorem śpiewałbym z Mojżeszem
o dawnych wiekach
lato rok tysiąc dziewięćset dziesięć
za domem rzeka"

w przekładzie Renaty Putzlacher
V květnu 2004 zazářila tramvaj rovněž na prknech divadla. Trio Putzlacher - Kočko - Lipus připravilo na základě Nohavicových písní polsko-české představení. Hra obdržela mezinárodní název "Těšínské niebo - Cieszyńskie nebe" s podtitulem "sentimentální tramvajová rallye". Projekt je pokusem pohlédnout na události minulé s nostalgií i humorem a zavzpomínat na pravdivé i mytické postavy svázané s naším regionem - jak konstatovala autorka scénáře Renata Putzlacher.

Tramvaj v tomto představení tvoří prvek, jenž má opět po (až) 84 letech spojit obě města Cieszyn a Český Těšín, a je jí dáno být symbolem nového sjednocení a prolomení hranice, jež nás rozděluje.

(úryvky scénáře)

Zní houkačka - objevuje se tramvaj
VÝPRAVČÍ Tramwajem przez miasto mknę
na jawie albo we śnie?
VŠICHNI Zaczarowany tramwaj - začarovaná tramvaj
zaczarowany tramwajarz - začarovaný tramvaják
začarovaná noc...
VÝPRAVČÍ Zastávka Bahnhof! Těšínská tramvaj jezdila od nádraží "ke slunci".
POLAK Bo właśnie przed gospodą "Pod Złotym Słońcem" cieszyński
tramwaj kończył swój bieg.
VÝPRAVČÍ Elektrická dráha v Těšíně byla nejmenším tramvajovým provozem
na našem území a jezdila pouhých 10 let. Linka jezdila v intervalu
10 minut, jízdní doba v jednom směru byla 12 minut. Stavba tratě, vozovny a elektrárny byla zadána firmě AEG Vídeň a firmou Ringhoffer Praha byly dodány čtyři motorové vozy.
POLAK ¦wietnie funkcjonująca linia tramwajowa działała tylko 10 lat - do podziału miasta.
VÝPRAVČÍ Tramvaj tu byla a není
Jen prchavost a snění...

VŠICHNI Zaczarowany tramwaj
zaczarowany tramwajarz
zaczarowana noc...
POLAK Do grona sześćdziesięciu miast monarchii austro-węgierskiej,
w których wprowadzono ruch tramwajowy, należał od 1911 roku również Cieszyn - główne miasto Księstwa Cieszyńskiego.

Vjíždí těšínská tramvaj
VÝPRAVČÍ Zastávka Olsabrücke!
SLÁMA Hranice, která tu nikdy nebyla, hranice uprostřed řeky. Přes řeku
most, na mostě koleje a na nich tramvaj. Co teď s ní?

Tramvaj tu byla a není
Jen prchavost a snění...
CELNÍK Doklady prosím... Něco k proclení tu není?
CELNÍK Kontrola dokumentów... A jak nie ma, to wysiadka!
VÝPRAVČÍ Když rozdělili Těšín na dvě nerovné poloviny, musela zmizet z toho města i tramvaj. Stalo se tak v roce 1921. Tramvajové vozy pak byly předány do polské Lodže.

Tramvaj tu byla a není
Jen prchavost a snění...
Byla užitečná, malá a milá. Byla krásná...

VŠICHNI Zaczarowany tramwaj
zaczarowany tramwajarz
zaczarowana noc...

VÝPRAVČÍ Zmizela hranice, zmizely překážky a zase můžeme jezdit od nádraží
"ke slunci". Vraťte nám tramvaj!
VŠICHNI Vraťte nám tramvaj! Vraťte nám tramvaj! (Vyjede miniaturní elektrická
tramvaj)

Justyna Gałuszka a Roman KristenModely těšínské tramvaje, použité v představení Těšínské Niebo - Cieszyńskie Nebe
snímky umístěny s laskavým svolením Těšínského divadla

Ukázka scény navazující na těšínskou tramvaj
"Létající tramvaj"
Ukázka scény navazující na těšínskou tramvaj

"Létající tramvaj"

Další model hrající v představení
Stanoviště v rekvizitárně
Další model hrající v představení
Stanoviště v rekvizitárně
Nahoru ↑
Copyright © Maciej Dembiniok 2003-