Těšínské tramvaje 1911-1921 English   Polski
Po tramvajích v Těšíně zbylo málo stálých památek. Zachovala se tramvajová vozovna na ulici Dojazdowé, v jejíž zrekonstruované budově jsou dnes knihvazačské dílny.

Budova někdejší tramvajové vozovny na ulici Dojazdowé
Tablica odsłonięta na dawnym budynku zajezdni w roku 2010

Donedávna se u železničního přejezdu na Zámecké ulici (ul. Zamkowa) nacházel trolejový sloup (dnes v Muzeum Těšínského Slezska).
Na dvou domech v ulici Hluboká (Głęboka) se zachovaly ozdobné růžice neboli rozety, na nichž byla zavěšena trolej. Rozety nalezneme rovněž na domech na rohu ulic Szersznika a Kochanovského (Kochanowskiego), klášterních staveních v ulici Vyšší brána (Wyższa Brama) a také na domech na rohu ulic Bielska a Horní (Górna). Na české straně zbyla jediná rozeta, a to na staniční budově českotěšínského nádraží.

Český Těšín - fasáda budovy vlakového nádraží
Roh domu ul. Głęboka 50
Ulica Głęboka 59
Dům na rohu ul. Szersznika a Kochanowskiego
ul. Wyższa Brama - klášterní stavení
Rozeta na domě u konečné zastávky (ul. Bielska 2)

Kolejnice byly demontovány v roce 1923. Část se jich však dodnes nalézá pod asfaltem na konci Vyšší Brány při napojení ulice Horní (Górna), v místě bývalé konečné zastávky tramvaje. Jako stavební prvek byly též využity u jedné lávky pro pěší v okolí rezervace Městský lesík nad Puncovkou (Lasek Miejski nad Puńcówk±).

Lávka (sestrojená roku 1938) poblíž rezervace Lasek Miejski nad Puńcówk±
Stavebními prvky lávky jsou tramvajové kolejnice
Část tramvajové koleje nalezene v 2006 roce, dnes v Muzeum Těšínského Slezska

Do naší doby se však bohužel nedochoval žádný z tramvajových vozů. Nahoru ↑
Copyright © Maciej Dembiniok 2003-