Těšínské tramvaje 1911-1921 English   Polski
Cieszyn a Český Těšín jsou hraničními městy na řece Olze, rozdělující území bývalého Těšínského Knížectví na část polskou a českou. Do bohaté historie kdysi jednotného města vtiskla svou nesmazatelnou pečeť tramvaj. Ačkoli jezdila pouhých 10 let, dodnes vyvolává dojemnou nostalgii za dávnou minulostí.

Tyto stránky popisují historii těšínské tramvajové tratě, používaného zařízení a to, co se zachovalo do dnešní doby. V galerii se nacházejí unikátní snímky, většinou nikde nepublikované, a také těšínské pohlednice. Pocházejí ze sbírek Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie a soukromé kolekce Henryka Wawreczky, Antoniego Pasternego a Krzysztofa Puzika. Naleznete tam také krátký dobový film.

Tyto stránky vznikly za spolupráce s Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

Překlad: Justyna Gałuszka, Roman Kristen, Martin Ostruszka
Copyright © Maciej Dembiniok 2003-