Tramwaje w Cieszynie 1911-1921 Česky   English
Po tramwajach w Cieszynie zostało niewiele trwałych pamiątek. Ostała się zajezdnia tramwajowa przy ulicy Dojazdowej - przebudowana, obecnie znajduje się tu introligatornia i garaże. 15 października 2010 roku z okazji 100 lecia Energetyki Cieszyńskiej na odnowionym budynku dawnej zajezdni odsłonięta została tablica
15 października 2010 roku. Odsłonięcia tablicy dokonuje zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna Jan Matuszek, przemawia prezes Energetyki Cieszyńskiej Andrzej Surzycki
przypominająca o jego pierwotnym przeznaczeniu. Projektantem sfinansowanej przez Energetykę Cieszyńską tablicy jest Marcin Żerański, a wykonawcą firma LEO 1973 z Cieszyna. Odsłonięcie połączone było z prelekcjami na temat historii energetyki cieszyńskiej oraz tramwajów w Cieszynie.

Budynek dawnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Dojazdowej
Tablica odsłonięta na dawnym budynku zajezdni w roku 2010

Jeszcze w latach 90. XX wieku przy przejeździe kolejowym na ulicy Zamkowej znajdował się słup elektrycznej sieci trakcyjnej, przeniesiony następnie do muzeum tramwajowego w Bielsku-Białej
Fragmenty cieszyńskiego słupa na terenie (nieistniejącego obecnie) muzeum tramwajów w Bielsku-Białej (styczeń 2001)
. Obecnie słup ten (a właściwie jego zachowana podstawa) znajduje się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.
Na dwóch budynkach na ulicy Głębokiej zachowały się ozdobne rozetki do zawieszenia trakcji. Rozety znajdują się także na budynku na rogu ulicy Szersznika i Kochanowskiego, zabudowaniach klasztornych ulicy Wyższa Brama oraz kamienicy na rogu ulicy Bielskiej i Górnej. Po stronie czeskiej jedyna rozeta zachowała się na budynku dworca kolejowego.

Český Těšín - fasada budynku dworca kolejowego
Róg kamienicy ul. Głęboka 50
Ulica Głęboka 59
Kamienica na rogu ul. Szersznika i Kochanowskiego
Ulica Wyższa Brama - zabudowania klasztorne
Rozeta na kamienicy w okolicach końcowego przystanku (ul. Bielska 2)

Szyny zlikwidowano w 1923 roku, ale część znajduje się pod asfaltem na końcowym odcinku ulicy Wyższa Brama, łączącym się z ulicą Górną (końcowy przystanek). Zostały one też wykorzystane jako element konstrukcyjny jednej z kładek w okolicy rezerwatu Lasek Miejski nad Puńcówką.
Po sygnale przekazanym przez Pana Ryszarda Chaszczewskiego w roku 2006 doszło do wydobycia fragmentu szyny (wzmacniała brzeg potoku Sarkandrowiec) i przekazania go do Muzeum Śląska Cieszyńskiego, gdzie jest obecnie eksponowana.

Kładka (zbudowana w roku 1938) w pobliżu rezerwatu Lasek Miejski nad Puńcówką
Elementami konstrukcyjnymi kładki są szyny tramwajowe
Fragment szyny tramwajowej odkrytej w roku 2006, obecnie w Muzeum Śląska Cieszyńskiego

26 maja 2013 roku odsłonięto na cieszyńskim Rynku krótki fragment odrestaurowanych oryginalnych szyn cieszyńskiego tramwaju (pozyskanych z jednego z ogrodów na Bobrku) wraz ze stosowną tablicą informującą o istnieniu w tym miejscu przystanku tramwaju elektrycznego oraz punktami świetlnymi zapalanymi po zmroku. Pomysłodawcą i inicjatorem tego upamiętnienia cieszyńskich tramwajów jest Maciej Dembiniok, inwestorem miasto Cieszyn, a autorami projektu Stanisław Kawecki - pracownik samorządowy oraz Grzegorz Latoń - student IV roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Burmistrz miasta Cieszyna podczas uroczystości odsłonięcia upamiętnienia
Uroczystość odsłonięcia tablicy i fragmentu szyn oraz osoby zaangażowane przy powstaniu upamiętnienia
Widok tablicy upamiętniającej cieszyńskie tramwaje

Żaden z wagonów taboru nie zachował się do naszych czasów. Na początek artykułu ↑
Copyright © Maciej Dembiniok 2003-